short-note

สก็อตต์ แบร์รี่ คอฟแมน – บุคคลที่ไม่ได้มีพรสวรรค์โดดเด่น แต่ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่น ทำให้เขาได้ดี

สก็อตต์ แบร์รี่ คอฟแมน – จากเด็กที่ถูกตราหน้าว่าบกพร่องในการเรียนรู้ สู่การค้นพบศักยภาพของตัวเอง ผ่านกิจกรรมการฝึกดนตรี

สก็อตต์ เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ไม่ได้มีพรสวรรค์โดดเด่นเฉิดฉายด้านใดด้านหนึ่ง (ทั้งยังถูกตัดสินว่าไม่มีพรสวรรค์เสียด้วยซ้ำ) แต่ด้วยความพยายาม และความมุ่งมั่น ทำให้เขาได้ดีในสิ่งที่ตัวเองสนใจ

ณัฐวุฒิ

26 เมษายน 2565
1 2