คุณพ่อภาคปฏิบัติ

Next Normal Education ความคาดหวังที่อยากจะเห็น

ใครบ้างที่คิดว่า เป็นไปได้ ที่จะสอนทุกอย่างที่ลูกต้องรู้ก่อนที่เขาจะเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่น มหาวิทยาลัย และแยกตัวไปมีชีวิตเป็นของตัวเอง ?
‘ความปกติถัดไป’ หรือ ‘Next Normal’ ในมุมของการศึกษาที่ผมคาดหวังว่าจะได้เห็นในยุคต่อจากนี้ คือ ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการศึกษาของเด็ก ๆ ร่วมมือกับทางโรงเรียนและคุณครูเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กได้

ณัฐวุฒิ

2 พฤศจิกายน 2564
1 2