ทั่วไป

เติมเต็มชีวิต

พวกเราตั้งใจเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตั้งใจทำงานสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างครอบครัว ก้มหน้าก้มตาทำงาน จนถึงวันที่เรามีอายุมาก เราจึงบอกตัวเองว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะเกษียนตัวเอง แล้วท่องเที่ยวตามที่ใจเราต้องการ เมื่อถึงวันนั้นเราอาจไม่มีแรงไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ มีอะไรบางอย่างคงจะขาดหายไปจากชีวิตเรา จะดีกว่าหรือไม่ หากเราสร้างเวลาว่าง ใช้เวลาของเรา ทำให้มีเรื่องราวที่น่าจดจำ ทำให้ชีวิตถูกเติมเต็ม

ณัฐวุฒิ

5 เมษายน 2560
1 2