Privacy Policy

เราคือใคร

เว็บไซต์ของเรา: เว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมอยู่นี้ : https://nattawut.com

การแสดงความคิดเห็น

เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ระบบของเราจะจัดเก็บข้อมูลจากการป้อนข้อมูลด้วยตัวคุณเองในแบบฟอร์มสำหรับการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงเลขที่ IP และข้อมูล Browser User Agent ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยให้ระบบสามารถตรวจสอบ spam และช่วยให้เราป้องกันการโจมตีของ spam ได้

ข้อมูล email adress ที่คุณใส่ในแบบฟอร์ม จะถูกใช้ในการตรวจสอบว่า คุณเป็นสมาชิกของ Gravatar หรือไม่ ถ้าหากคุณได้สมัครบริการ Gravatar เอาไว้ ระบบจะถึงข้อมูลของคุณ ซึ่งคือ รูปภาพที่คุณใช้สำหรับเป็นรูป profile ของคุณ ที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้ในบริการของ Gravatar นโยบายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลกับบริการของ Gravatar อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://automattic.com/privacy/

สื่อต่าง ๆ

ถ้าคุณ Upload ภาพเข้าสู่เว็บไซต์แห่งนี้ คุณควรระมัดระวังการ upload รูปที่มีข้อมูลแสดงตำแหน่งสถานที่ถ่ายภาพ (EXIF GPS) ฝังอยู่ในรูป ผู้อื่นที่เข้ามาเจอรูปภาพของคุณ สามารถดาวโหลดรูปภาพของคุณ สามารถดึงเอาข้อมูลแสดงตำแหน่งสถานที่ และอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางมิชอบได้

Cookies

ถ้าคุณแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ, email address หรือข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ อาจจะถูกเก็บเอาไว้ใน cookies, กระบวนการดังกล่าวนี้ เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลชุดเดิมอีกครั้งในกรณีที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็นในครั้งถัดไป ข้อมูล cookies ดังกล่าวนี้ อาจถูกเก็บไว้ยาวนานถึงระดับปีด้วยเช่นกัน

ถ้าคุณพยายาม login เข้าสู่ระบบของเรา ข้อมูล cookie ชั่วคราวจะถูกสร้างขึ้น เพื่อพิจารณาว่า browser ที่คุณใช้ สามารถรองรับ cookies หรือไม่ ซึ่งส่วนนี้จะไม่ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเลยแม้แต่น้อย

เมื่อคุณ Login เข้าสู่ระบบ ข้อมูล cookie จะถูกสร้างขึ้น เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องกับการ login ของคุณ และตัวเลือกของหน้าจอแสดงผลของคุณ cookie ในการ login นี้จะถูกเก็บเอาไว้ 2 วัน และข้อมูลการตั้งค่าหน้าจอของคุณ จะถูกบันทึกไว้ 1 ปี และถ้าหากคุณเลือก “Remember Me” ข้อมูลการ login ของคุณจะถูกเก็บบันทึกไว้นาน 2 สัปดาห์ เมื่อไหร่ที่คุณกด logout ออกจากระบบ ข้อมูล cookie เหล่านี้จะถูกลบทิ้ง

ถ้าหากคุณเขียน หรือแก้ไขเนื้อหาข้อมูล ในเว็บไซต์แห่งนี้ cookie อีกชุดหนึ่ง จะถูกบันทึกเก็บไว้ใน browser ของคุณ โดยจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บเอาไว้ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ จะระบุเพียงแค่เลขที่รหัสของเนื้อหาที่คุณแก้ไขเพียงเท่านั้น และข้อมูลนี้จะถูกลบทิ้งในเวลา 1 วัน

ระบบของเว็บไซต์ของเรา แทบจะไม่ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเลย คุณทำได้เพียงแค่อ่านข้อมูล ดูข้อมูล เพียงเท่านั้น แต่หากมีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของคุณ เนื่องจากระบบอัตโนมัติที่ได้ติดตั้งไว้ อย่างการเก็บข้อมูลสถิติผู้เข้าชมที่ใช้บริการของ Google Analytic หรือ WordPress Stat ในกรณีดังกล่าวนี้ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเลยแม้แต่นิดเดียว แต่คุณสามารถป้องกันการถูกจัดเก็บข้อมูลของคุณได้ด้วยการตั้งค่า Cookie ใน browser ของคุณด้วยตัวคุณเอง

ข้อมูล Embedded จากเว็บไซต์อื่น ๆ

ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์แห่งนี้ อาจมีการดึงข้อมูลจากผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาแสดงในลักษณะที่เป็น Embbed Content ด้วย ยกตัวอย่างเช่น วิดีโอ, ภาพ หรือแม้กระทั่งบทความ ข้อมูลที่เป็น Embedded จากเว็บไซต์อื่น ๆ จะทำงานในลักษณะเดียวกับที่ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านั้น

เว็บไซต์นี้อาจเก็บข้อมูลของคุณ ใช้ระบบ cookies และข้อมูลที่ได้จากบริการที่เราได้นำมาติดตั้งกับเว็บไซต์ของเรา ซึ่งบริการที่เรานำมาติดตั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเรา การตอบสนองของคุณต่อเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราเอามาใส่แสดงเอาไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ รวมไปถึงหากคุณเป็นสมาชิกบริการของเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านั้น และได้ logged in เข้าใช้บริการอยู่ในระหว่างที่คุณกำลังดูเว็บไซต์ของเราอยู่ ข้อมูลของคุณอาจถูกจัดเก็บเอาไว้ด้วย

เราส่งต่อข้อมูลของคุณให้ใครบ้าง

ถ้าคุณกดปุ่ม password reset ข้อมูล IP ของคุณ อาจจะถูกส่งไปกับ email ที่คุณแจ้งเอาไว้ในการขอ reset password

เราเก็บข้อมูลของคุณเอาไว้นานแค่ไหน

ถ้าคุณเขียนแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของคุณจะถูกจัดเก็บตลอดไป ไม่มีการลบทิ้งโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากว่า ความคิดเห็นของคุณ เป็นความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถลบความคิดเห็นของคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

การแสดงความคิดเห็นครั้งแรกของคุณ อาจจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะแสดงให้คนทั่วไปเห็นได้ และถ้าความคิดเห็นของคุณเคยผ่านการตรวจสอบมาแล้ว ในการแสดงความคิดเห็นครั้งถัดไปของคุณ เป็นไปได้ว่าจะไม่ถูกตรวจสอบอีกต่อไปแล้ว

สำหรับผู้ใช้งานที่สมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา (ถ้าหากมีใครสมัครนะ) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ จะถูกจัดเก็บเอาไว้ในส่วนของ User Profile ผุ้ใช้งานทุกคน จะสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตัวเอง แก้ไขข้อมูลของตัวเองได้ เมื่อไหร่ก็ได้ นอกเสียจากว่า ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยน username ได้ และข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล และแก้ไขข้อมูลได้

สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่กับเว็บไซต์นี้ หรือถ้าหากคุณได้เขียนแสดงความคิดเห็นเอาไว้ คุณก็อาจจะขอดูข้อมูลที่ถูกจัดเก้บเอาไว้ได้ ถ้าหากเราทำเป็นอ่ะนะ – เอาจริงนะ เราทำไม่เป็นหรอก เราใช้ wordpress และเราก็ไม่รู้ว่าจะดึงข้อมูลชุดนี้ออกมาได้อย่างไร) คุณอาจจะขอลบข้อมูลได้ แต่อาจจะไม่รวมถึงข้อมูลบางอย่างที่ถูกบังคับให้ต้องเก็บไว้เพื่อเหตุผลทางกฏหมาย หรือเพื่อความปลอดภัย

เราส่งข้อมูลคุณไปไหนอีก ?

ในกรณีที่คุณแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลความคิดเห็นของคุณ อาจถูกส่งเข้าระบบตรวจสอบ spam อัตโนมัติ เพื่อเหตุผลในการป้องกันเว็บไซต์จากการโดนโจมตี

When data should be deleted

ข้อมูลควรถูกลบเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อเข้าถึงระบบของเราแล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บอยู่ในเว็บไซต์ของเรา มีเพียงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าใช้งานระบบเพียงเท่านั้น เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น หรือเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขบทความซึ่งไม่อนุญาติให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ ซึ่งเว็บไซต์แห่งนี้ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็น และไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงส่วนแก้ไขบทความ ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกจัดเก็บ นอกจากคุณทะลึ่งพยายามเข้าสู่หลังบ้านของเว็บไซต์ และระบบอาจจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บุกรุกเอาไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บุกรุกจะถูกบันทึกเอาไว้ตราบนานเท่านานเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับป้องกันการโจมตีในครั้งถัดไป

How data can be deleted

กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถร้องขอได้ ผ่านช่องทางการติดต่อของเจ้าของเว็บไซต์ ที่หน้า facebook page ของเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ทางหน้า “แนะนำตัว” โดยระบบพื้นฐานของ wordpress ที่ใช้อยู่นี้ จะอ้างอิง email ของผู้ร้องขอเป็นหลัก ระบบจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ email ของผู้ร้องขอ เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และผู้ร้องขออาจติดต่อกับผู้ดูแลระบบเพื่อลบข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ต้องการลบได้

How Nattawut.com handles data deletion

เว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เราไม่มีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่อย่างใด ในกรณีที่ข้อมูลได้ถูกลบไปแล้ว ข้อมูลดังกล่าวนั้น จะสูญหายไปตลอดการ ทางเราไม่มีความสามารถในการกู้คืนข้อมูลดังกล่าวได้เลยแม้แต่นิดเดียว