workshop tour

Home Workshop #2 :: ย้าย Workshop สู่บ้านใหม่ เปิดเป็นร้านจักรยาน

จากเดิมที่ผมมี Workshop อยู่ในห้องเก็บของที่บ้าน ซึ่งมีขนาดเล็ก ผมต้องการย้ายสถานที่ไปอีกที่หนึ่ง เพื่อขยับขยายงานจักรยานของตัวเอง – เมื่อจังหวะเหมาะสม ผมได้สถานที่ใหม่ เป็นบ้านเก่าหลังหนึ่งของครอบครัวที่ไม่มีคนอยู่แล้ว และผมรับหน้าที่ดูแลบ้านให้อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดทรุดโทรม การย้าย Workshop ไปสู่บ้านหลังนี้ทำให้ได้ดูแลบ้านหลังนี้ได้ด้วย

Home Workshop #1 :: สร้าง Workshop เล็กๆที่บ้าน

การหาจังหวะเวลาเอาจักรยานไปซ่อมที่ร้าน มันยากพอๆกับพยายามหาเวลาออกไปปั่นจักรยาน – จะซื้อจักรยานเพิ่มอีกคัน ก็ดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าอีกต่อไปแล้ว – ตัวเลือกถัดมา คือ ซ่อมเอง ลงมือทำเอง นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้าง Workshop ของผมเอง เล็กๆ ที่บ้าน